Wie wij zijn

De basisgedachte van onze instelling is; iedereen binnen onze samenleving doet ertoe en moet een kans krijgen deel te nemen aan deze samenleving, ondanks zijn/haar beperking en/of zorgvraag. Een goede relatie met de zorgvrager is essentieel om het zorgaanbod individueel en cliëntgericht te kunnen afstemmen en garanderen, waarbij de privacy en het welzijn van de cliënt voorop staan. Wij bieden hoogwaardige ondersteuning, niet het probleemgedrag van de cliënt staat centraal, maar zijn of haar competenties of mogelijkheden, dus wat hij of zij wel kan. Dit doen we door middel van een methodiek genaamd de Hermeneutische cirkel. Ondersteund door korte lijnen in de organisatie, zonder daarbij de basis(kwaliteit, continuïteit en veiligheid) uit het oog te verliezen.

Wij zijn ‘zorgrealist’: Wij maken iemands wereld niet mooier dan het is, wel beter.
Wij proberen een balans te vinden in de zorg die men vraagt, nodig heeft en reëel kan krijgen, op basis van onze professionele inzet, kunde en indicatie.

Deze balans kan op verschillende manieren en in combinatie gevonden worden door het af- en bijstellen van:

  • Het verwachtingspatroon van de (beoogde)cliënt ten aanzien van de zorg;
  • De mate van inzet van begeleiding;
  • Indicatie(zzp).